LIQUID COMPOUND

LC 1502

คุณสมบัติ :

ใช้สำหรับขัดล้างคราบไขมัน, ขัดล้างทำความสะอาดผิว, ขัดลบคมลบครีบ
เหมาะสำหรับงานซิงค์ (Zinc)อลูมิเนียม (Aluminum)

รายละเอียด :

ค่า PH Solution Packing
3 - 4 5% 30 kg / pail


LC 1505

คุณสมบัติ :

ใช้สำหรับขัดเงาผิวโลหะ, ขัดล้างคราบไขมัน กันสนิม, ขัดลบคมลบครีบ
เหมาะสำหรับเหล็ก สเตนเลส(Stainless) ทองเหลือง ทองแดง

รายละเอียด :

ค่า PH Solution Packing
9 - 10 5% 30 kg / pail


LC 1506

คุณสมบัติ :

ใช้สำหรับขัดลบคมลบครีบ, ขัดล้างคราบไขมัน กันสนิม
เหมาะสำหรับเหล็ก สเตนเลส(Stainless)

รายละเอียด :

ค่า PH Solution Packing
14 5% 30 kg / pail


LC 1507

คุณสมบัติ :

ใช้สำหรับขัดเงาผิวโลหะ, ขัดล้างกันสนิม, ขัดลบคมลบครีบ
เหมาะสำหรับเหล็ก สเตนเลส(Stainless)

รายละเอียด :

ค่า PH Solution Packing
9 - 10 5% 30 kg / pail


LC 1605

คุณสมบัติ :

ใช้สำหรับขัดเงาผิวโลหะ
เหมาะสำหรับงานดีบุก ตะกั่ว อลูมิเนียม (Aluminum) ทองเหลือง ทองแดง

รายละเอียด :

ค่า PH Solution Packing
7 - 8 5% 30 kg / pail


LC 1702

คุณสมบัติ :

ใช้สำหรับขัดเงาผิวโลหะ
เหมาะสำหรับงานซิงค์ (Zinc), อลูมิเนียม (Aluminum), สเตนเลส(Stainless)

รายละเอียด :

ค่า PH Solution Packing
3 - 4 5% 20 kg / pail


PD 105

คุณสมบัติ :

ใช้สำหรับขัดล้างน้ำมัน คราบไขมัน คราบฝังแน่น
เหมาะสำหรับงานสเตนเลส (Stainless) ทองแดง

รายละเอียด :

ค่า PH Solution Packing
4 - 5 5% 30 kg / pail


PD 120

คุณสมบัติ :

ใช้สำหรับขัดล้างคราบดำ ล้างน้ำมัน น้ำยาล้างทำความสะอาดเม็ดเหล็ดเม็ดสเตนเลส
เหมาะสำหรับงานสเตนเลส (Stainless) เหล็ก

รายละเอียด :

ค่า PH Solution Packing
2 5% 30 kg / pail


PD 125

คุณสมบัติ :

ใช้สำหรับล้างทำความสะอาดหินขัด ล้างคราบน้ำมัน ล้างคราบไขมัน

รายละเอียด :

ค่า PH Solution Packing
5 - 6 5% 30 kg / pail